Wüstenrot | efektívne programovanie

Naša spolupráca s Wüstenrotom je založená na vzájomnej dôvere. Ako dobrý príklad môže poslúžiť proces, ktorým klientovi odovzdávame aplikácie na testovanie a následne na produkčné prostredie. CI/CD Vo Wüstenrote sme implementovali moderné procesy continuous integration a continuous delivery. Developer vyvinie želanú funkčnosť, ktorú následne dokážeme pohodlne, prostredníctvom automatizovaných procesov, dostať na testovanie, ktoré prebieha už…