Agilný tím
pre váš projekt

Od analýzy k fungujúcemu produktu

Poskytneme vám tím pre konkrétny projekt alebo zadanie na vývoj softvéru. Pozostáva z dohodnutého počtu špecialistov v každej role.

Fokus

Tím sa projektu venuje naplno, aby dodal dohodnuté zadanie.

Leadership

Tím funguje minimálne na týchto základných agilných princípoch:

 • Scrum Master (poskytujeme my) vedie tím
 • Zákazník (alebo Product owner) je súčasťou tímu (nie full time, ale zúčastňuje sa ceremónií)
 • 2-týždňové šprinty
 • Standups/Refinement/Planning/Demo/Retro sú minimálne ceremónie zdieľané so zákazníkom

Transparentnosť a kontrola

Všetky projektové informácie sa ukladajú do Jira (môže byť zákazníkova JIRA) a sú prístupné 24/7:

 • rozsah: epics/stories/tasks
 • documentácia
 • projektové role and používatelia
 • komunikácia medzi rolami
 • backlogy projektu, šprintov a progres sprint 
 • zaznamenané hodiny
 • odovzdanie kódu zákazníkovi

Acceptation and billing

 • Akceptácia výstupov šprintu po predvedení zákazníkom (demo)
 • Vyúčtovanie hodín strávených (zaznamenaných) v rámci šprintu