OneCom | Výrazné zrýchlenie spracovania údajov | PoC

Distribúcia elektrickej energie je zložitý a náročný proces. Distribučné spoločnosti musia neustále monitorovať stav svojich sietí a vykonávať údržbu, aby zabránili výpadkom. Musia tiež investovať do nových technológií, ktoré im pomôžu zabezpečiť spoľahlivé dodávky elektriny. Digitálna dvojička elektrických distribučných sietí Výzvou bolo vytvoriť riešenie na efektívne spracovanie priestorových Lidarových údajov súvisiacich s prevádzkou a údržbou…