aston firemna vyzva

Podporujeme inkluzívne Slovensko a jeho ekonomický rast

Slovensko má pred sebou príležitosť zvýšiť svoju hospodársku prosperitu a konkurencieschopnosť. Vytvorenie inkluzívneho prostredia, ktoré podporuje práva LGBTI+ komunity, môže viesť k rastu a novým možnostiam pre krajinu. Hoci sa v súčasnosti stretávame s výzvami, vrátane ekonomickej neistoty a odlivu mozgov, môžeme tieto problémy premeniť na príležitosti. Podľa správy od Open for Business, organizácie zameranej…

PostgreSQL

Meetup: PostgreSQL

  Septembrový Code Beer bude netradične v stredu, a opäť v Rači. Michal Páleník porozpráva o tom, ako zrýchliť výkon Postgres databázy a Peter Molnár ukáže, ako použiť Postgres v Azure. Téma: Ako zrýchliť vašu PostgreSQL databázu Michal Páleník, vedecký pracovník na fakulte managementu UK, na začiatku urobí stručný úvod do Postgres databáz. Potom sa…

OneCom | Výrazné zrýchlenie spracovania údajov | PoC

Distribúcia elektrickej energie je zložitý a náročný proces. Distribučné spoločnosti musia neustále monitorovať stav svojich sietí a vykonávať údržbu, aby zabránili výpadkom. Musia tiež investovať do nových technológií, ktoré im pomôžu zabezpečiť spoľahlivé dodávky elektriny. Digitálna dvojička elektrických distribučných sietí Výzvou bolo vytvoriť riešenie na efektívne spracovanie priestorových Lidarových údajov súvisiacich s prevádzkou a údržbou…