aston firemna vyzva

Podporujeme inkluzívne Slovensko a jeho ekonomický rast

Slovensko má pred sebou príležitosť zvýšiť svoju hospodársku prosperitu a konkurencieschopnosť. Vytvorenie inkluzívneho prostredia, ktoré podporuje práva LGBTI+ komunity, môže viesť k rastu a novým možnostiam pre krajinu. Hoci sa v súčasnosti stretávame s výzvami, vrátane ekonomickej neistoty a odlivu mozgov, môžeme tieto problémy premeniť na príležitosti. Podľa správy od Open for Business, organizácie zameranej…