AI produkt development

Keď je digitálny produkt alebo služba definovaná a úloha AI v nej jasná, môžeme zabezpečiť kompletnú digitalizáciu.

Vstupy:

  • Product/service definition
  • Key roles: product owner, stakeholders

Proces:

  • Vývoj riadený agilným spôsobom
  • 2-týždňové šprinty
  • Pravidelné: plánovanie, demo, retro, akceptácie

Výsledok:

  • Iteratívne dodanie digitálneho produktu/služby
  • Kontinuálne dodávanie, čo najskôr pripravené na produkciu (MVP)

AI
ideation

Séria workshopov u vás alebo online pod vedením našich obchodných konzultantov.

Príprava
proof of concept

Pomôžeme vám zozbierať  potrebné údaje a predpoklady pre PoC.

Prvý model
a testovanie

Urobíme výskum a testujeme najvhodnejší model neurónovej siete.

AI produkt
development

Úloha umelej inteligencie je jasná, zabezpečujeme kompletnú digitalizáciu.

Využite potenciál AI
vo vašom biznise

…alebo mi rovno zavolajte

 

Peter Moravčík
Business development manager

+421 917 980 387
peter.moravcik@aston.sk