Prvý model
a testovanie

Vykonáme výskum a nájdeme najvhodnejší model neurónovej siete na testovanie. Spoločne pripravíme súbory údajov na: trénovanie, validáciu a produkciu.

Vstupy:

  • Data
  • Anotácie
  • Rámcovanie problému

Proces:

  • Výskum najvhodnejšej neurónovej siete, ktorá sa má použiť na testovanie
  • Príprava datasetov
  • Prvé testy

Outcome:

  • Demonštrácia a interpretácia výsledkov
  • Naše návrhy týkajúce sa potenciálu technológie umelej inteligencie pre tento prípad použitia
  • Náš návrh na otázku: Ako ďalej?

AI
ideation

Séria workshopov u vás alebo online pod vedením našich obchodných konzultantov.

Príprava
proof of concept

Pomôžeme vám zozbierať  potrebné údaje a predpoklady pre PoC.

Prvý model
a testovanie

Urobíme výskum a testujeme najvhodnejší model neurónovej siete.

AI produkt
development

Úloha umelej inteligencie je jasná, zabezpečujeme kompletnú digitalizáciu.

Využite potenciál AI
vo vašom biznise

…alebo mi rovno zavolajte

 

Peter Moravčík
Business development manager

+421 917 980 387
peter.moravcik@aston.sk